Wypożyczalnia samochodów i skuterów wodnych
Facebook
Lokalizacja ul. Czapliniecka 65
97-400 Bełchatów
Czynne Pn - Pt: 9:00 - 18:00
Sobota: 10:00 - 14:00
Telefony 781 781 424
607 607 300
Menu

REGULAMIN SKUTERY WODNE

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU MOBILNEJ WYPOŻYCZALNI SKUTERÓW WODNYCH JOY-CAR AUDIO

 

Najemca – osoba fizyczna bądź prawna, wypożyczająca sprzęt wodny

Wynajmujący –JOY Krzysztof Skupiński ul. Słowackiego 46 97-300 Piotrków tryb NIP 771-182-82-40

tel. 781 781 424

 

Zasady ogólne:

 1. Sprzęt pływający wypożyczany jest wraz z wyposażeniem; kamizelki asekuracyjne i piankami. Wypożyczać mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat i przedłożą Wypożyczającemu dowód osobisty wraz z drugim dokumentem tożsamości oraz akceptują warunki niniejszego regulaminu, stwierdzając to własnoręcznym podpisem.

 2. Osoby do 17 roku życia włącznie, mogą pływać tylko w towarzystwie osoby dorosłej.

 1. Osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających sprzętu wodnego nie wypożycza się. Sprzęt nie zostanie również wypożyczony, jeśli Wynajmujący stwierdzi posiadanie alkoholu lub środków odurzających w bagażu wypożyczających.

 1. Najemca podpisując niniejszy regulamin oświadcza, że posiada umiejętności pływackie oraz zna przepisy w ruchu wodnym i posiada patent sternika motorowodnego.

 1. Najemca oświadcza, że będzie wykonywał wszelkie polecenia Obsługi informacyjnej i zabezpieczającej.

 

Odpowiedzialność Najemcy:

 1. Najemca odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu. Brak reklamacji w chwili odebrania sprzętu jest potwierdzeniem, że Klient otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym. Sprzęt należy zwrócić w takim stanie, w jakim był wmomencie wypożyczenia.

 1. Najemca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywanie go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem, na własną odpowiedzialność.

 1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za zaginięcie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętuSkutera Wodnego. W niektórych przypadkachWypożyczający może według własnego uznaniazadecydować, jaką wybrać formę dodatkowego zabezpieczenia wypożyczonego sprzętu. W przypadku niezwrócenia skutera wodnego ( przywłaszczenia), Najemca ponosi wszelkie koszty z tym związane 

  1. SKUTER WODNY SEADOO TRIX– 35 000zł

  2. SKUTER WODNY SEADOO RXP-300– 70 000zł

  3. KAMIZELKA – 250 zł

   W przypadku niewywiązania się z obowiązku rekompensaty straty Wynajmującego, sprawa kierowana jest do sądu.

 2. W przypadku zdekompletowania lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu, najemca ma udział w szkodzie do 5000zł. Wysokość Szkody ustala wypożyczający w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Uczestnik zobowiązuje się uregulować ustaloną przez Wypożyczającego kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu. W przypadku uszkodzenia skutera wodnego, Najemca ponosi koszty naprawy. W przypadku braku możliwości zwrotu wypożyczonego sprzętu (zmęczenie, warunki pogodowe, przedłużenie wycieczki), Najemca ma obowiązek poinformować Wynajmującego telefonicznie. Ponosi wówczas koszty tj. za wypożyczenie zgodnie z cennikiem.

  Odpowiedzialność Wynajmującego:

  1. Wypożyczający zapewnia sprawny skuter wodny.

  2. Wypożyczający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków.

  3. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.

 

Postanowienia końcowe:

 1. Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów poruszania się po wodach morskich i śródlądowych, Ochrony przyrody, bezpieczeństwa, ppoż.. Odpadki należy wyrzucać wyłącznie do przeznaczonych do tego celu pojemników.

 

Uczestnikowi zabrania się:

  1. zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów.

  1. picia alkoholu w czasie dysponowania skuterem wodnym

  2. wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem

  3. zaśmiecania akwenów oraz miejsc postoju.

 

 1. Uczestnik zobowiązany jest do:

  1. przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania żeglugi turystycznej i sportowej,

  1. zaniechania pływania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia jednostki w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów,

  2. opieki nad sprzętem przez cały okres użytkowania,

  3. zwrotu sprzętu w takim stanie w jakim został pobrany

  4. kulturalnego i życzliwego zachowania wobec innych osób

  5. założenia kamizelki asekuracyjnej na czas pokonywania trasy

regulamin_wodny.pdf regulamin_wodny.pdf

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Licznik odwiedzin - 37164